در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

شنبه 12 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  08:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، صادق فتحعلی لو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Benz O500 2+1

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  تبریز

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خوی می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، موسوی/محسنی فر
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو