در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

هادیشهر

شنبه 12 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  هادیشهر

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,030,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  هادیشهر

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,030,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو