در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

بناب (آذربایجان شرقی )

شنبه 12 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بناب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / پذیرایی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,560,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به میاندوآب می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن هماهنگی (09124307896)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بناب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,560,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به میاندوآب می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن هماهنگی (09124307896)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بناب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,560,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به میاندوآب می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن هماهنگی (09124307896)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بناب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,560,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به میاندوآب می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن هماهنگی (09124307896)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بناب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,560,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به میاندوآب می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن هماهنگی (09124307896)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بناب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,560,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به نقده می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بناب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,560,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به میاندوآب می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بناب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,560,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به میاندوآب می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  بناب (آذربایجان شرقی )

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,560,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به میاندوآب می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو