در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اراک

شنبه 12 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  06:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 11

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  07:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 14

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اراک

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به آستانه (مرکزی ) می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اراک

  ساعت

  15:15

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خنداب می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اراک

  ساعت

  15:40

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  770,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به خنداب می باشد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  900,000 ریال

  صندلی خالی : 21