در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

میاندوآب

يکشنبه 9 مهر 1402
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  میاندوآب

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,190,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  میاندوآب

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,190,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  میاندوآب

  ساعت

  11:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,190,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  میاندوآب

  ساعت

  12:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,190,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  میاندوآب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,190,000 ریال

  صندلی خالی : 19