در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

شنبه 20 خرداد 1402
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,260,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به ایلام می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  2,180,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,180,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,180,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو