در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

شنبه 12 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  08:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09191634593 نجار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  08:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به نمین می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، نجار 09191634593
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09191634593 نجار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  11:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09191634593 نجار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  13:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 09191634593 نجار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، جاده شمال