در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوی

تبریز

شنبه 15 بهمن 1401
روز بعد
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، آقای خسرو مرسلی
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2 / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  330,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، آقای ایرج شاه میرزالو