در حال بارگذاری ...

روز قبل

زاهدان

تهران

شنبه 15 بهمن 1401
روز بعد
 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  1,850,000 ریال

  صندلی خالی : 43

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  3,100,000 ریال

  صندلی خالی : 12