در حال بارگذاری ...

روز قبل

زاهدان

چابهار

شنبه 12 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  چابهار

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  1,550,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  چابهار

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  مسیرسرباز
 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  چابهار

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  1,000,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  مسیرسرباز
 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  چابهار

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,300,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  چابهار

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  چابهار

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  چابهار

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  1,550,000 ریال

  صندلی خالی : 19