در حال بارگذاری ...

روز قبل

زاهدان

یزد

شنبه 12 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  15:20

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  1,800,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  یزد

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  1,100,000 ریال

  صندلی خالی : 36